Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fenomen Nedir? Fenomen Hakkında Kısaca Bilgi

Fenomen Terimi Hakkında Bilgiler

FenomenFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Fenomen:
1. En genel anlamı içinde, bizi çevreleyen dünyada duyular aracılığıyla algıladığımız herhangi bir nesne; algının nesnesi, algılanan şey, gözlemlenebilir olan olay ya da olgu.

2. Immanuel KANT, eşyanın veya varlığın zihnimizde işlemip geçtikten sonraki haline "fenomen" adını verir.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Yaratıcı Problem Çözme: Karşılaşılan sorunlara alışılmışın dışında, orijinal çözüm yollarının bulunmasına yaratıcı düşünme denir. Yaratıcı düşünmede akıl yürütmeye ek olarak devam et

box Terakkiperver: İlerici. devam et

box İhlal: 1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama. devam et

box Karma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet: Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karma devlette genelde ihtiyacın olduğu yerde devlet, ka devam et

box Sivil Toplum: Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendi hak ve özgürlüklerini savunabilen örgütlenmelerdir. devam et

box Totoloji: Tüm yorumlamaları doğru olan önerme. Doğruluğu biçiminden çıkan, öznesi ve yüklemi aynı terimden oluşan önerme türü (A, A'dır.). devam et

box Demokratik Devlet: Yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanan kurumların temsilcileri yetkilerini halktan alırlar ve seçimle belirlenirler. Ayrıca bu güçler birbirlerinde devam et

box Toplumsal Kategoriler: Belli özellikleri bakımından bir arada düşünülen insan topluluğuna kategori denir. devam et