Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fakih Nedir? Fakih Hakkında Kısaca Bilgi

Fakih Terimi Hakkında Bilgiler

FakihKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Fakih:
Din bilgini, fıkıh âlimi, müçtehit. İslam fıkhını iyi bilen ve kendisine sorulan konular hakkında fetva verme ve çözüm önerme yetkisine sahip olan kimse. Dini hükümler konusunda derin anlayış ve kavrayışı olan, insanın lehindeki veya aleyhindeki hükümleri delilleriyle ortaya koyabilecek ölçüde fıkıh ilminde uzmanlaşan kimse.

 

FakihDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Fakih:
Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.

 

FakihTarih Terimi Olarak Fakih:
1-İslam hukukçusu, hukuk bilgini.

2-Fıkıh bilimlerinde hüküm verme yetkisi olan kişi.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Nankör: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilemeyen, iyiliğe kötülükle karşılık veren. devam et

box İlmihâl: İslam dininin kurallarını öğretmek işin yazılmış kitap. devam et

box Heva: Arzu, istek, meyletme. Kişinin, dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönetmesi. Kişinin, akıl ve dince kötü görülen şeylere karşı eğilimi. devam et

box Nail: Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış. devam et

box Ziyan: Zarar. devam et

box İstihare: 1. Hayırlı olanı isteme. Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme. 2. İnsanın yapmak istediği bir şe devam et

box Atasözü: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, darbımesel. devam et

box İlham: 1. Gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgi. 2. Allah’tan peygamberlerin kalbine gelen ve vahiy devam et