Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fahrenheit sıcaklık cetveli. Nedir? Fahrenheit sıcaklık cetveli. Hakkında Kısaca Bilgi

Fahrenheit sıcaklık cetveli. Terimi Hakkında Bilgiler

Fahrenheit sıcaklık cetveli.Kimya Terimi Olarak Fahrenheit sıcaklık cetveli.:
Buzun 32°F da eridiğini ve suyun 212 °F da kaynadığını kabul eden sıcaklık cetveli.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Erime: Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme. devam et

box Kolonya: Etil alkolün hacimce %80'lik çözeltisine kolonya denir. Kolonya yapılırken etil alkol çözeltisi içerisine limon, zambak gibi maddelerin özleri koyular devam et

box Kaba Formül: Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül. devam et

box Ayıraç (İndikatör): Bir maddeyi diğerlerinden ayırmada kullanılan maddelere ayıraç denir. Örnek : Karbondioksit, kireç suyunun ayıracıdır, Nişasta, iyodun ayıracıdır. devam et

box Bazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir. devam et

box Karbokatyon: Karbon atomu üzerinde pozitif yük bulunan iyon. devam et

box P Bloğu: Periyodik cetveldeki 3A-4A-5A-6A-7A-8A Gruplarının bulunduğu bloktur. devam et

box Fotometre: Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kulla devam et