Eğitim Sitesi

Eyvan Nedir? Eyvan Hakkında Kısaca Bilgi

Eyvan Terimi Hakkında Bilgiler

Sanat Terimi Olarak Eyvan:

1. Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı bütün genişliği ile bir avluya ya da diğer bir mekâna açılan yapı birimi.

2. Üç yönden kapalı, bir yönden dışa açılan ve tonozla örtülü mimari mekân.

 

Tarih Terimi Olarak Eyvan:

Bir tarafı dışarıya açık olan oda.

 

Arkeoloji Terimi Olarak Eyvan:

Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı bütün genişliği ile bir avluya ya da diğer bir mekana açılan yapı birimi.

 

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Eyvan:

Bir tarafı dışarıya açık olan oda, teras.

 

  Benzer Sanat Terimleri

  Estetiksel Haz: Sanat yapıtları , sanat duygusuna sahip güzellikten haz alma yeteneğinde bir izleyici kitle doğururlar; bu yüzdende ta başından beri sanat , çok çeşitli yollardan haz alınacak bir gereksinim olmuştur.Kapitalist toplumlarda toplumsal üretim ile özel sahiplenme arasındaki uzlaşmaz çelişki ,yabancılaşmaya, dolayısıyla emek ile Estetiksel Haz arasındaki bir karşıtlığın doğmasına olduğu kadar ,özel haz alma yeteneğinin Estetiksel Haz'ın nesnesiyle içeriğinden ayrılmasına da yol açar.

  Ölçme: Yapılan araştırmaların sonuçlarının sembollerle ya da rakamlarla gösterilmesi.

  Plastik: Güzel sanatlar kapsamında "plastik", biçimin işlenmiş, boyutluluk ve hareket kazanmış niteliği için kullanılan bir sıfattır. Daha çok "plastik bir biçim" ya da "plastik" (yoğrulabilirlik) olarak tanımlanan bu nitelik, resimde olduğu gibi iki boyutlu biçimin derinlik yanılsamasıyla algılanan, mekân içindeki üç boyutu biçimlenişi ya da heykelde olduğu gibi biçimlerin oylumları, dolgunlukları ve üç boyutluluğu gibi kütleye verilen çeşitliliği tanımlar.

  Simgecilik: Sembolizm de denir. Sanat yapımında biçim ve renk gibi somut değerlerin arkasında yatan anlamı öne çıkaran eğilim ve akım. Eğilim olarak Rönesans döneminden beri, özellikle alegorik temalı resimlerle bazı ölü doğalarda var olmakla birlikte bir akım olması 19.Yüzyıla rastlar.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sanat Terimleri Sözlüğü