Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Evren Nedir? Evren Hakkında Kısaca Bilgi

Evren Terimi Hakkında Bilgiler

EvrenFen Bilimleri Terimi Olarak Evren:
Bütün gök cisimleri ile bunlar arasındaki boşluğu da kapsayan sınırsız mekan.

 

EvrenSosyal Bilgiler Terimi Olarak Evren:
Bulguları genellemek istediğimiz birimlerin tamamı.

 

EvrenDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Evren:
1-Gök varlıklarının bütünü, kâinat.

2-Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.

 

EvrenFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Evren:
Bir değişkenin alabileceği tüm değerler kümesi.

 

EvrenUzay ve Astronomi Terimi Olarak Evren:
Yerküre de dâhil olmak üzere, bütün yıldızları, gök adaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.

 

EvrenEğitim-Öğretim Terimi Olarak Evren:
1. Var olan şeylerin insan zekâsıyla kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü.

2. Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.

 

Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

box Döl Almaşı: Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini izlemesi devam et

box Işık Kaynağı: Işık salan cisim ya da yer (Güneş, yıldızlar, bulutsular vb.). devam et

box Karnivor: Etle beslenen canlılar. devam et

box Otolit: Kulak taşı. devam et

box Ohm: 1- 1 metre uzunluğunda, 1 metrekare kesitindeki iletkenin gösterdiği dirence denir.
2- Elektriksel direnç birimi. devam et

box Entegre Devre: Elektronik cihazlarda bulunan ve üzerinde birden çok devre bulunan yapı. devam et

box Orman ekosistemi: Ormandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem. devam et

box Faktör: Etki eden, etmen. devam et