Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Etnografya Nedir? Etnografya Hakkında Kısaca Bilgi

Etnografya Terimi Hakkında Bilgiler

EtnografyaTarih Terimi Olarak Etnografya:
Yaşamış veya yaşamakta olan insan topluluklarının yazılı kültürlerini, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır. Halk bilimi.

 

EtnografyaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Etnografya:
Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler.

 

EtnografyaSanat Terimi Olarak Etnografya:
Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalı. Çoğunlukla ilkel toplulukları ve halk kültürünü ele alır. (Ethnography)

 

Etnografyaİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Etnografya:
Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Siyasetname: İdareci ve hükümdarlara devlet yönetimiyle ilgili öğütler vermek için yazılan kitaplar. devam et

box Baytar: Veteriner. devam et

box Paratoner: Yıldırımsavar. devam et

box Ayrıcalık: Diğerlerinden üstün tutulma durumu. devam et

box Lazlar: Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan Kafkasya kökenli bir halktır. Etnik kökeneri kesinlik kazanmamıştır. Osmanlı egemenliğiyle birlikte İslam inanışı devam et

box Redif: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, askerlik görevini yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan 26-32 yaşları arasındaki erkeklere verilen isim. devam et

box Tengri: Göktürkler'de Tanrı. Gök tanrısı. devam et

box Celp: Askerlik ödevini yapmaya çağırma. devam et