Eğitim Sitesi

Eş Baskınlık Nedir? Eş Baskınlık Hakkında Kısaca Bilgi

Eş Baskınlık Terimi Hakkında Bilgiler

Genetik Terimi Olarak Eş Baskınlık:

1. Heterozigot genotipteki bireylerde, her iki alelin fenotipi ayrı ayrı ve farklı bir şekilde etkilemesi.

2. Bir karakterle ilgili alel çiftleri bir araya geldiğinde her ikisinin de birlikte etkisini fenotipte göstermesine eş baskınlık denir. Her iki alel de büyük harflerle gösterilir.

 

  Benzer Genetik Terimleri

  Hibridizasyon: Homozigot olan iki çeşidin çaprazlanması ya da eşleştirilmesine hibridizasyon adı verilir. Burada homozigot ebeveynlere P kuşağı (atasal kuşak) ve bunların hibrit yavrularına da F1 kuşağı (birinci filial kuşak, filial kelimesi latincede "oğul" anlamına gelir) denir. Bu F1 kuşağının kendi kendini döllemesine izin verilerek F2 kuşağı (ikinci filial kuşak) meydana getirilir.

  Domain: Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki domain bölümleri, hep birlikte proteinin total fonksiyonunu belirler.

  Kromozomal Hastalıklar: Genetik yapıların, sayısında veya yapısında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda meydana gelen hastalıklar.

  Yapay Döllenme: Üstün özelliklere sahip hayvanlardan alınan spermler, sperm bankalarında saklanarak uygun zamanda yumurta hücresini döllemek için kullanılır.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Genetik Terimleri Sözlüğü