Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Epoke Nedir? Epoke Hakkında Kısaca Bilgi

Epoke Terimi Hakkında Bilgiler

EpokeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Epoke:
Yunanca kökenli “epoke” kelimesini Husserl, araştırma esnasında, fenomene ilişkin ön varsayımlardan ve yargılardan uzak durmak anlamında kullanır. Epoke, bir olguyla karşılaşılması durumunda ön yargılardan sakınmak için bir bakış açısı kazandırır. Epokenin amacı, araştırmacıya "şeylerin kendisini" tanımlama olanağı sunar ve bizlere, doğal tutumumuzdan ya da bizi sarmalayan dünyaya dair tüm sanılarımızdan kaçınma olanağı tanır.
(Aktaran Yüksel ve Yıldırım, 2015, s. 6-7)

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Fenomenoloji (Görüngübilim): Fenomenoloji, pozitivizmin duyusal verileri yani olguları ön plana çıkaran anlayışına karşı "genel objeler" in ruhsal (tinsel) olarak kavranabileceği devam et

box Nevrotik Bozukluklar (Nevrozlar): Kişiliğin ve uyumun tümünü etkilemeyen, genellikle bunalım ve beden işlevleri üzerine yakınmalarla kendini belli eden ruhsal kaynaklı hastalıklardır. devam et

box Nüfus Hareketliliği: Bir toplumda nüfusun tümünün ya da bir kısmının ekonomik, siyasal, kültürel ve coğrafi nedenlerle bir yerden bir yere göç etmesidir. Nüfus hareketlili devam et

box Üst Yapı: Toplumun yaşantısından doğan tüm kültürel ve manevi özellikler. devam et

box Duyusal Uyum: Duyu organlarının çevredeki uyarıcılara alışkanlık göstererek, onlara tepki vermemesidir. devam et

box Pragmatizm (Faydacılık): Bilgiye fayda açısından yaklaşan pragmatizm bir yaşam felsefesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bu akım, felsefi bir akım olmanın ötesinde g devam et

box Soyut Zeka: 1- Sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Çocuklukta pek kendini göstermeyen bu zeka, on iki yaş ve sonrasında ağırlıklı olarak kendini gösterir.Soyut devam et

box Transandantal (aşkın): 1- Bir düzeyin ötesine yükselen, verilmiş bir sınırı aşan. 2- İnsanlık düzeyinin üstüne çıkan (Tanrı). devam et