Eğitim Sitesi

Engel Nedir? Engel Hakkında Kısaca Bilgi

Engel Terimi Hakkında Bilgiler

Özel Eğitim Terimi Olarak Engel:

Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumu.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Engel:

Engelli koşularda atletlerin üzerinden atlaması gereken tahtadan yapılmış belirli yüksekliklerdeki düzeneklere denir.

 

Atletizm Terimi Olarak Engel:

Engelli koşularda atletin üzerinden atlaması gereken, sabit yükseklikteki düzenek.

 

  Benzer Özel Eğitim Terimleri

  Usta Öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; öğrencilerin/kursiyerlerin kurum, okul ve iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesine sahip kişi.

  Bireysel Gelişim Raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu gösteren rapor.

  Kurs: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda beceriler kazandırmak amacıyla belirli süre ve programa dayalı olarak yürütülen, tamamlayan bireylere sertifika veya belge verilen yaygın eğitim faaliyetleri.

  Destek Eğitim Hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlama.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü