Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Elastik Dalga Nedir? Elastik Dalga Hakkında Kısaca Bilgi

Elastik Dalga Terimi Hakkında Bilgiler

Elastik DalgaDeprem Terimi Olarak Elastik Dalga:
Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yer kabuğu içinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasına verilen ad. Yerküresi içinde dalga denklemi uyarınca yayılırlar. Cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere iki kısma ayrılır.

 

Benzer Deprem Terimleri:

box Deprem Kaynak Zonu: Değişik yön ve doğrultuda birden çok diri fay veya fay parçalarından oluşan ve her noktasında hasar yapacak bir deprem meydana getirme olasılığının eş devam et

box Sismotektonik: Tektonik hareketlerle depremselliğin ilişkisini yorumlayan ve depremin gelişim sürecini inceleyen özel uzmanlık alanıdır. Fayların aktif olup olmadığı devam et

box Jeolojik Afet: Kaynağını yer yüzeyi ya da yer kabuğundaki faaliyetlerden alan deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlama, çamur akıntısı, tsunami gibi doğa kayn devam et

box Dilatasyon: Deprem, genleşme, farklı oturma gibi hareketlerin yapılardaki etkisini karşılayabilmek için yapıdaki farklı bloklar arasında bırakılan boşluğa verilen devam et

box Deprem Müzesi: Yıkıcı bir deprem geçirmiş bir yerleşim biriminde, yaşananlardan çıkarılması gereken dersleri ve bunların unutulmamasını sağlamak amacıyla, hasarlı ya devam et

box Aktif Fay: Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay. devam et

box Sismoloji: Depremlerin oluş nedenleri, deprem dalgalarının yerküre içinde nasıl yayıldıkları, zayıf ve kuvvetli yer hareketinin kayıt edilmesi, ölçülmesi ve değe devam et

box Tektonik Deprem: Yerkabuğunun hareketi sonucu levha sınırlarında oluşan deprem. Dünyada ve Türkiye’ de meydana gelen depremlerin büyük bir bölümü tektonik depremlerdir devam et