Eğitim Sitesi

Deoksiriboz Nedir? Deoksiriboz Hakkında Kısaca Bilgi

Deoksiriboz Terimi Hakkında Bilgiler

Genetik Terimi Olarak Deoksiriboz:

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Deoksiriboz:

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

 

Biyoloji Terimi Olarak Deoksiriboz:

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

 

  Benzer Genetik Terimleri

  Dominant (Baskın, Basat) Gen: Fenotipte (kısaca dış görünüş denilebilir) özelliğini gösterebilen gen.

  Dominant Gen: Baskın genlerdir. Homozigot ya da heterozigot durumda etkisini fenotipte gösterir. Baskın genler büyük harf ile gösterilir. Bezelyelerde mor çiçek rengi baskın olup M harfi ile, düz tohum şekli baskın olup D harfi ile gösterilir.

  Gen-Kromozom Teorisi: 1902 yılında Walter S.Sutton'ın yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hipotezine göre, "Genler kromozomlar üzerinde yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir. Bir özelliği oluşturan iki genin her biri bir kromozom çiftinin bir üyesi üzerinde bulunur." Sutton'ın ileri sürdüğü bu hipotez daha sonra farklı bilim insanlarının çalışmaları ile desteklenerek gen-kromozom teorisi adını almıştır.

  Kromozom: Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı. Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak kopyalanmasına yarayan tüm bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan DNA molekülleri.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Genetik Terimleri Sözlüğü