Eğitim Sitesi

Deneyim Nedir? Deneyim Hakkında Kısaca Bilgi

Deneyim Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Deneyim:

1. Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan deney.

2. Amacı belli ve koşulları hazırlanmış olarak yapılan gözlemlere verilen ad.

 

Genel Türkçe Terimi Olarak Deneyim:

Tecrübe, sınama.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Ayırma Gücü: Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

  Yüz Yüze Eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitim.

  İhtisas Yapmak: Belirli bir konuda özel eğitim görmek, uzmanlaşmak, ihtisaslaşmak.

  Abece Yöntemi: Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıtılmasına dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü