Eğitim Sitesi

Deney Nedir? Deney Hakkında Kısaca Bilgi

Deney Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Deney:

1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi.

2. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem ya da işlem.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Deney:

Bir olayı inceleyerek bilimsel bir gerçeği görmek ve kanıtlamak için, laboratuvar şartlarında yapılan kontrollü gözlem.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Deney:

Varsayımı kanıtlamak üzere sonucu etkileyen değişkenlerle sonuç arasındaki ilişkiyi saptamak üzere pratik uygulamalar yapmaktır.

 

Matematik-Geometri Terimi Olarak Deney:

Yeni bilgi kazanmak ve olayların gelişimini ve sonuçlarındaki değişimleri gözleme işlemi.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Deney:

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem.

 

Fizik Terimi Olarak Deney:

Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Araç: Öğretmenin etken bir öğretme sağlayabilmesi için özel hazırlanmış öğretme-öğrenme yardımcıları.

  Çevre: 1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı. 2. Organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin toplu adı. 3. Varlığın, içinde oluştuğu ve yaşamını sürdürdüğü ortam.

  Benlik Kavramı: bireyin kendisini algılayış biçimi.

  Beniçincilik: 1. Bireyin benliğini evrenin odağı olarak görmek temeline dayanan felsefe görüşü. 2. Benlik ile dış dünya arasında bir ayırım yapamayış biçiminde beliren ve genellikle dört ile altı yaş arasındaki çocukların doğal özelliği sayılan bir zihin durumu. 3. Bir kimsenin, gösterdiği tepkilerin sonuçlarını ve toplumsal yönlerini tümüyle kavrayamayışı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü