Eğitim Sitesi

Deney Nedir? Deney Hakkında Kısaca Bilgi

Deney Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Deney:

1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi.

2. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem ya da işlem.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Deney:

Bir olayı inceleyerek bilimsel bir gerçeği görmek ve kanıtlamak için, laboratuvar şartlarında yapılan kontrollü gözlem.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Deney:

Varsayımı kanıtlamak üzere sonucu etkileyen değişkenlerle sonuç arasındaki ilişkiyi saptamak üzere pratik uygulamalar yapmaktır.

 

Matematik-Geometri Terimi Olarak Deney:

Yeni bilgi kazanmak ve olayların gelişimini ve sonuçlarındaki değişimleri gözleme işlemi.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Deney:

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem.

 

Fizik Terimi Olarak Deney:

Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Boş Zaman İlgisi: Okuma, koleksiyon yapma, resim çizme, yüzme vb. gibi çalışma ve dinlenme dışında boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen herhangi bir ilgi.

  Anlatma: Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan, genellikle öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına ve birlikte çalışmalarına olanak tanımayan bir ders verme biçimi.

  Bağıntıcılık: Salt bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve gözlem koşullarına göre değişebileceğini öne süren öğreti.

  Çağcıl Eğitim: Felsefesi, ilkeleri, kapsamı ve yöntemi ile çağa uygun eğitim.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü