Eğitim Sitesi

Delta Nedir? Delta Hakkında Kısaca Bilgi

Delta Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Delta:

Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır.

 

Coğrafya Terimi Olarak Delta:

1. Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltalar, taban seviyesi ovalarının bir çeşididir. Onlardan ayrılan yönü biriktirmenin deniz içinde olmasıdır.

2. Akarsuların taşıdıkları alüvyonlarını (taş - toprak) denize döküldükleri yerlerde biriktirmeleri ile oluşturdukları kıyı ovalarına delta denir.

Bir kıyıda deltanın gelişebilmesi için;

- akarsuyun bol miktarda malzeme taşıyor olması,
- denizin derin olmaması,
- gelgitin güçlü olmaması,
- kıyıda güçlü akıntıların olmaması gerekmektedir.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Baraj: Sudan çeşitli şekilde yararlanmak ve su taşkınlıklarını önlemek için yapılan, gerisinde su toplayan büyük duvar. (Örnek: Keban Barajı).

  Estetik: Göze hoş ve çekici gelen.

  Madencilik: Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır.

  Sürücü: Hayvan, at arabası ya da motorlu taşıtların hareketini kontrol eden, süren kimse.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü