Eğitim Sitesi

Değer Nedir? Değer Hakkında Kısaca Bilgi

Değer Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Değer:

Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Değer:

1. İnsanların bir mala ya da hizmete yükledikleri öneme değer denir.

2. İnsanın insanla ve doğa ile olan ilişkisinden doğan birtakım belirlemeler bütünü. Ahlaki bakımdan bir niteliğe, bir davranış tarzına verilen önem.

3. Kişinin, isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. İnsanların ihtiyaç ve istemeleri farklı olduğundan sayısız değer türleri vardır.

4. Nesne ve olaylar hakkında yaptığımız olumlu ve olumsuz değerlendirmelerdir. Duygu, istek ve ihtiyaçlara bağlıdır.

 

Reklamcılık Terimi Olarak Değer:

Bilinen yararların fiyata oranı.

 

Sanat Terimi Olarak Değer:

Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir standarda göre tahmin edilebilen miktar; ayrıca, nesnenin gerçek ya da olması gereken kıymetine, yararına ya da önemine göre göreceli statüsü.

 

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Değer:

Malda toplanan insan emeği, kıymet.

 

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Değer:

1. Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik.

2. Bir değişkenin ya da bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

 

Filateli (Pulculuk) Terimi Olarak Değer:

Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarı veya bir serideki pullardan herhangi bir serideki pullardan herhangi biri.

 

Görsel Sanatlar | Resim Terimi Olarak Değer:

Bir tablonun genel renk ahengi. Tablodaki bir rengin öteki renklere kıyasla değeri, açıklığı, koyuluğu, canlılığı, solukluğu.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Taarruz: Saldırı.

  Ulema: Osmanlı Devleti'nde bulunan bilginler sınıfıdır. "Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının sebeplerinden biri de ulemanın bilimle, adaletle vb görevleriyle değil, devlet idaresi ile ilgilenmesidir. Saray kadınları ve askerler ile giriştikleri otorite mücadelesi devletin merkezi otoritesini zayıflatmıştır."

  Milli Egemenlik: Egemenliğin, yani devleti yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasına denir.

  Yardımsever: Başkalarına yardımda bulunmaktan haz duyan kişi.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü