Eğitim Sitesi

Ceza Nedir? Ceza Hakkında Kısaca Bilgi

Ceza Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ceza:

Yapılan bir davranışın sonucunda, organizma için olumsuz durum ortaya çıkaran uyarıcılar.

 

Hukuk Terimi Olarak Ceza:

Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım, müeyyidedir.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Ceza:

Kural dışı veya kimi uygunsuz davranışlara karşı yetkililerce verilen ve çok değişik biçimleri olan uygulamalar ve yaptırımlardır.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Ceza:

Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ceza:

Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara, yetkililerce uygulanan yasaların öngördüğü yaptırım yasaklama ya da kısıtlama.

 

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ceza:

Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza.

 

Kütüphanecilik Terimi Olarak Ceza:

Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç alanın ödeyeceği para tutarı.

 

Boks Terimi Olarak Ceza:

Boks oyunu kurallarına aykırı davrandığı için uyarma aldığı halde, bu tür davranışları sürdüren boks oyuncusuna verilen kötü not.

 

İnşaat Terimi Olarak Ceza:

Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Ampirik: 1. Görgül 2. Deneysel

  İçebakış: 1. Bireyin kendi düşünce, duygu ve güdülerini çözümlemesi. 2. Yetişmiş bir deneycinin bilinçlilik öğelerini çözümlemesi işlemi. 3. İnsanın düşünme yoluyla kendi kendini gözlemesi.

  Anlatma: Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan, genellikle öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına ve birlikte çalışmalarına olanak tanımayan bir ders verme biçimi.

  Eğitim Toplumbilimi: Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulayan ve genellikle çevre-okul ilişkileri, öğretmenin toplumsal görevi, okulun toplumdaki yeri, okul etkinliklerine biçim veren toplumsal etkenler, küme çalışmasının önemi vb. konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan toplumbilim dalı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü