Eğitim Sitesi

Ceza Nedir? Ceza Hakkında Kısaca Bilgi

Ceza Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ceza:

Yapılan bir davranışın sonucunda, organizma için olumsuz durum ortaya çıkaran uyarıcılar.

 

Hukuk Terimi Olarak Ceza:

Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım, müeyyidedir.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Ceza:

Kural dışı veya kimi uygunsuz davranışlara karşı yetkililerce verilen ve çok değişik biçimleri olan uygulamalar ve yaptırımlardır.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Ceza:

Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ceza:

Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara, yetkililerce uygulanan yasaların öngördüğü yaptırım yasaklama ya da kısıtlama.

 

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ceza:

Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza.

 

Kütüphanecilik Terimi Olarak Ceza:

Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç alanın ödeyeceği para tutarı.

 

Boks Terimi Olarak Ceza:

Boks oyunu kurallarına aykırı davrandığı için uyarma aldığı halde, bu tür davranışları sürdüren boks oyuncusuna verilen kötü not.

 

İnşaat Terimi Olarak Ceza:

Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Bilinç: 1. Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum, 2. Ben'in kendi etkinlik ve duygulanmalarını sezebilmesi. 3. Geniş anlamda zihin. 4. Bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü.

  Denetim: Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi.

  Görsel Eğitim: Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi doğrudan doğruya görme duyusuna ilişkin gereçlere dayanılarak yapılan eğitim.

  Kendini Gerçekleştirme: Bireyin kendi gizilgüç ve yeteneklerini sonuna kadar kullanarak istediği yere gelebilme ve hedeflerine ulaşabilme isteği ve çabası.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü