Eğitim Sitesi

Çatışma Nedir? Çatışma Hakkında Kısaca Bilgi

Çatışma Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Çatışma:
Bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı zaman ortaya çıkar. İnsanların gereksinimleri, istekleri birbirleriyle ters düştüğü zaman çatışma yaşanır.
-İletişim çatışmasında yaş, kültür seviyesi, ekonomik duru, yetişme ortamı, psikolojik yapı, eğitim yapısı etkendir.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çatışma:
Aynı anda ulaşılması imkansız iki güdüden bir tanesini seçememenin verdiği kararsızlık halidir. İki güdü çatıştığında birinin doyumu diğerinin engellenmesine yol açar. Bu nedenle çatışma engellenmeye neden olan bir etken olarak da görülebilir.

 

Tiyatro Terimi Olarak Çatışma:
1- Olay dizisinin gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran kişiler arasındaki iç ve dış çatışmalar.

2- Bir oyun kişisinin kendi içindeki bunalımı.

 

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Çatışma:
1- Olay örgüsünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış anlaşmazlıklar.

2- Kahramanların kendi içindeki bulanımlar.

 

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Çatışma:
1. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum.

2. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

Feodal: Derebeylikle ilgili. Devamını Oku

Sigortacı: Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya veya bir tazminattan yararlanacağı belirtilmiş olan kimseye, bir za Devamını Oku

Kongre: 1. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. 2. Bir kuruluşun Devamını Oku

Fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan şeyhülislam veya müftü tara Devamını Oku

Kaldırım: Yayaların yürümesi için caddenin iki yanına yapılan biraz yüksek taş, beton vb. döşeme. Devamını Oku

Hak: Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları Devamını Oku

Haberci: Haber veren kişi. İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğ Devamını Oku

Panslavizm: Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket. Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Mutfak - Yemek Terimleri Sözlüğü

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

Deprem Terimleri Sözlüğü

Halter Terimleri Sözlüğü

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü