Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bir Değişkenli, İkinci Derece Polinom Fonksiyon Nedir? Bir Değişkenli, İkinci Derece Polinom Fonksiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Bir Değişkenli, İkinci Derece Polinom Fonksiyon Terimi Hakkında Bilgiler

Bir Değişkenli, İkinci Derece Polinom FonksiyonMatematik-Geometri Terimi Olarak Bir Değişkenli, İkinci Derece Polinom Fonksiyon:
a, b, c gerçek sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere, kuralı f(x) = ax² + bx + c olan fonksiyon.

 

Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

box Genel Terim: İçinde değiştirgeler bulunan ve değiştirgelere özel değerler verildiğinde bîr özel terime indirgenen terim. devam et

box Ortanca: Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değer. devam et

box İndirgenemez polinom: Sabit olmayan en az iki polinomun çarpımı olarak yazılamayan polinom. devam et

box Ters Eleman: Bir sayı ile toplandığında veya çarpıldığında etkisiz elemanı veren sayı. devam et

box Düzine: Aynı cins on iki varlıktan oluşan çokluğa denir. devam et

box Tek Fonksiyon: Grafiği orijine göre simetrik olan fonksiyon. devam et

box Santilitre: Litrenin 1/100 üne santilitre denir."cl" biçiminde yazılır. devam et

box Modüler Aritmetik: 1- m > 1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir. 2- Tam sayıların devam et