Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bilgi Kuramı (teorisi) Nedir? Bilgi Kuramı (teorisi) Hakkında Kısaca Bilgi

Bilgi Kuramı (teorisi) Terimi Hakkında Bilgiler

Bilgi Kuramı (teorisi)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Bilgi Kuramı (teorisi):
Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi felsefesi alanına bilgi kuramı denir. Sübjenin, objeyi incelerken ulaşacağı sonuçlar felsefe açısından tartışmalıdır.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Panenteizm: Her şey Tanrı'dadır diyen ve Tanrı ile evreni bir saymayan Tanrı görüşüdür. Buna aynı zamanda çift kutuplu Tanrı anlayışı da denir. Panenteizm, Tanrı' devam et

box Din Felsefesi: Dinin temel iddiaları hakkında akli,tarafsız,kapsamlı,tutarlı ve eleştirici bir tarzda düşünmek. devam et

box Ataerkil: Toplumsal yönetim gücünün erkeğin elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler... devam et

box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

box Pragmatizm (Yararcılık): Hakikati ve gerçekliği yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren felsefe öğretisi. devam et

box Eudaimonia: Yaşamanın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad. devam et

box Hipnoz: Sözle, bakışla ya da yardımcı nesneler kullanarak telkinle oluşturulan yapay uyku halidir. Hipnoz görünüşte uykuya benzeyen, ancak kişinin, hipnozu ya devam et

box İde: Fikir, düşünce. devam et