Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Belirlenemezcilik(İndeterminizm) Nedir? Belirlenemezcilik(İndeterminizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Belirlenemezcilik(İndeterminizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Belirlenemezcilik(İndeterminizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Belirlenemezcilik(İndeterminizm):
Belirlenimciliğin zıttı.Hiçbir şeyin sebepsiz olamayacağını kabul eder.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Bilinçaltı Süreçler: Kişinin farkında olmadığı psikolojik süreç ya da olaylar. devam et

box Mürebbiye: Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. devam et

box Epokhe: 1. Yargı vermeme tutumu, yargısızlık. 2. Kuşkucularda, kesin hiç bir şey bilinemeyeceği için genellikle bilgiden vazgeçme ilkesi. 3. Günümüz görüng devam et

box Kimlik Kargaşası: Kimlik bunalımının uzun sürmesi sonucu gencin düşünce, duygu, davranış ve tutumlarında kendine özgü bir yol çizememesidir. Ne olacağını, kim olduğunu, devam et

box Varlık İdeadır (İdealizm): Varlığın idea (düşünce) türünden olduğunu ve her türlü gerçekliğin düşünceden kaynaklandığını savunan görüş idealizmdir. devam et

box Erekçilik: Gayecilik,amaççılık. devam et

box Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi. devam et

box Bilgi Kuramı (teorisi): Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi felsefesi alanına bilgi kuramı denir. Sübjenin, objeyi incelerken ulaşacağı sonuç devam et