Eğitim Sitesi

Beher Nedir? Beher Hakkında Kısaca Bilgi

Beher Terimi Hakkında Bilgiler

Fen Bilimleri Terimi Olarak Beher:

Kimya laboratuarlarında kullanılan, geniş ağızlı, ateşe dayanıklı cam kap.

 

Hukuk Terimi Olarak Beher:

her biri

 

Kimya Terimi Olarak Beher:

Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya plastikten yapılmış silindir şeklindeki kaba beher denir.

 

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Beher:

Her bir.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri

  Hava: Hava, yerkürenin etrafını saran atmosferi meydana getiren, normal şartlarda bileşimi %78 azot, %21 oksijen ve %1'de diğer gazlardan oluşan, canlı cansız varlıklara zarar vermeyen doğal bir kaynaktır. Tüm canlıların hayatının devamı için temel unsur olan hava, solunum yoluyla organizmaya girerek canlılık verir. Bir insan birkaç gün aç susuz yaşayabileceği halde birkaç dakika hava almadan duramaz. Çevreyi oluşturan öğelerden su ve toprak gibi hava da, kirlenebilen bir ortamdır. Havanın gerek insan sağlığına gerekse doğaya zarar verici hale gelmesi kirlilik belirtisidir. Modern yaşantımızın bir sonucu olan hava kirlenmesi, atmosferde toz, gaz, is, duman, koku ve buhar şeklinde olan kirleticilerin insana, diğer canlılara ve eşyaya zarar verecek şekilde yükselmesi ile havanın doğal bileşimindeki gaz konsantrasyonundaki değişmeden meydana gelir.

  Organ Nakli: Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organın yerine, sağlam organla değiştirilerek hastanın tedavi edilmesi işlemidir.

  Baraj: Suyu toplama, sulama ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla akarsu üzerine yapılan bent.

  Organizma: Birlikte çalışan sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşan birim.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü