Eğitim Sitesi

Ayraç Nedir? Ayraç Hakkında Kısaca Bilgi

Ayraç Terimi Hakkında Bilgiler

Biyoloji Terimi Olarak Ayraç:

Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde.

 

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ayraç:

Noktalama işareti. Parantez.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri

  Umbilikus: Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.

  Prokaryot: Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot Hücre: Zarla çevrili çekirdek ve organelleri bulunmayan hücrelerdir. Organel olarak sadece ribozom bulunur. Ribozom da zarsız bir organeldir. (Ribozom bütün hücrelerde bulunan bir organeldir). *Bakteriler ve arkebakteriler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardır.

  Disakkaritler: Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.

  Alel: 1. Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır. 2. Bir kromozom üzerindeki bir belirli lokusta yer alan bir genin alternatifi olan başka formu. 3. Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü