Eğitim Sitesi

Ayırma Gücü Nedir? Ayırma Gücü Hakkında Kısaca Bilgi

Ayırma Gücü Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ayırma Gücü:

Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

 

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ayırma Gücü:

Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.

 

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Ayırma Gücü:

Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  İçlem: Bir kavramın anımsattığı niteliklerin ya da taşıdığı anlamlı iz ya da davranışların tümüne verilen ad.

  Gelişim Psikolojisi: Büyüme ve gelişme sonucu davranış ve bilişsel sistemde ortaya çıkan değişiklikleri inceleyen psikoloji dalı.

  Bağıntıcılık: Salt bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve gözlem koşullarına göre değişebileceğini öne süren öğreti.

  Tiyatro Eğitimi: Tiyatroyu, kaynağı, tarihsel gelişmesi, kuralları, gereçleri, tekniği ve çeşitli yönleriyle aydınlatmayı erek edinmiş eğitim yöntemi.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü