Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aydınlanma Çağı Nedir? Aydınlanma Çağı Hakkında Kısaca Bilgi

Aydınlanma Çağı Terimi Hakkında Bilgiler

Aydınlanma ÇağıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Aydınlanma Çağı:
Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme Aydınlanma Çağı denmiştir.
Aydınlanma Çağı'nda "aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği" fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;
- Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
- Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
- Galileo; Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
- Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
- Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
- Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

Aydınlanma Çağı'nın Sonuçları
* Bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
* Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılabının temellerini oluşturdu.
* Siyasi ve sosyal gelişmeler ABD'nin kurulmasında ve Fransız İhtilali'nin çıkmasında etkili oldu.
* Avrupa'da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir

 

Aydınlanma ÇağıTarih Terimi Olarak Aydınlanma Çağı:
Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolastik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Yerleşim: Yerleşme, iskân. devam et

box Sivil: Resmi olmayan, doğrudan devlete ait olmayan her şey anlamında kullanılan bir terimdir. devam et

box Ahidname: Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge. devam et

box Örneklem birimi: Örneklemin belli aşamalarında seçim için düşünülen öge ya da ögeler seti. devam et

box Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. devam et

box İktidar Partisi: Devlet yönetimini elinde bulunduran ve devlet gücünü kullanma yetkisi olan siyasi parti. devam et

box Statü: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu veya kazandığı saygınlık. devam et

box Marş: Bir toplumu simgelemek için düzenlenmiş müzik. devam et