Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Nedir? Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Avrupa Birliği Uyum KomisyonuParlamento (TBMM) Terimi Olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu:
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, AB’deki gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeler hakkında TBMM’yi bilgilendirmek ve istenildiğinde, TBMM’ye sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’lerin AB mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere kurulmuş olan ihtisas komisyonudur.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Karar: TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM; içtüzük değişikliği, ko devam et

box Kâtip Üye: Genel Kurulda yasama evrakını okuyan, tutanak özeti, yoklama ve oy sayımı gibi hususlarda görevleri olan Başkanlık Divanı üyesidir. devam et

box Karar Yetersayısı: Belirli bir yönde karar alabilmek için o yönde kullanılmış olması gereken asgari oy sayısıdır. Genel Kurulda oya sunulan konular Anayasa’da, kanunlard devam et

box Tasnif Komisyonu: Genel Kurulda ve komisyonlarda yapılan seçimlerde, sayım ve döküm işini yerine getiren komisyondur. Ad çekmek suretiyle tespit edilen beş kişiden oluş devam et

box Plan ve Bütçe Komisyonu: Anayasa’yla kurulan ve temel işlevi bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek olan; kuruluşunda iktidar partisi grubuna veya gruplarına en az 2 devam et

box Yasa: Bkz. Kanun devam et

box Af: Kaynağını Anayasa’da bulan, teknik yönleri bakımından ceza kanunlarında düzenlenen; bazen kamu davasını düşüren veya kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyetin devam et

box Geçici Madde: Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen ve hükmünü ifa ettikten sonra uygulanma kabiliyetini yitiren maddedir. Yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kada devam et