Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Nedir? Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Avrupa Birliği Uyum KomisyonuParlamento (TBMM) Terimi Olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu:
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, AB’deki gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeler hakkında TBMM’yi bilgilendirmek ve istenildiğinde, TBMM’ye sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’lerin AB mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere kurulmuş olan ihtisas komisyonudur.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Kesin Hesap Kanunu: Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını gösteren kanundur. devam et

box Tutanak Dergisi: Genel Kurulda yapılan konuşmaların ve okunan evrakın, belirli bir sistematik içerisinde kayda alınan ve deşifre edilen tutanakların düzenlenmesi suret devam et

box Geçici Bakanlar Kurulu: Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde bakanlar kurulunun çekilmesi üzerine seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar va devam et

box Özel Sözcü: Komisyonların, ihtiyaç duyulan hâllerde, belirli bir konu için, komisyon başkanının teklifi üzerine toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oy devam et

box Dilekçe Komisyonu: Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında TBMM’ye gönderilen dilekçelerin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla görevli komisyondur devam et

box İstifa: Bir milletvekilinin, kendi isteğiyle TBMM üyeliğinden ayrılmaya yönelik irade açıklamasıdır. İstifa yazısının gerçekliği TBMM Başkanlık Divanınca tesp devam et

box Alt Bent: Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür. devam et

box Komisyon: Genel Kurul adına çalışmak üzere kurulan ve belirli sayıda milletvekilinden oluşan kurullardır. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük çerçevesinde kurulan komi devam et