Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Atabeylik Nedir? Atabeylik Hakkında Kısaca Bilgi

Atabeylik Terimi Hakkında Bilgiler

AtabeylikTarih Terimi Olarak Atabeylik:
Hükümdar çocukları, askerlik, siyaset ve devlet yönetiminde tecrübe kazansınlar diye sancaklara atabey denilen eğitimci valiler ile birlikte gönderilirlerdi. Atabeylerin geniş yetkileri vardı. Merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Atabeylik sisteminin Osmanlı devletindeki karşılığı Lala sistemidir.

- Köktürklerde Tonyukuk, Bilge Kağan'ın eğitimini ve danışmanlığını üstlenmişti.

- Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ve yönetim tecrübesinin kazandırılması işi "atabey" lere verilmişti.

- Osmanlı Devleti zamanında devam eden bu uygulamada atabeyin yerini "lala" aldı.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Bedesten: Değerli eşya, kumaş, baharat ve mücevherlerin alınıp satıldığı kapalı çarşılardır.XIII. yüzyıl'da Selçuklular'la birlikte ortaya çıkmış ve Osmanlılarl devam et

box Urug: İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın en küçük birimi aile (oğuş)'dir. Ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu aileler birliğine yani sülaleye urug ad devam et

box Nişan: Devlet tarafından hizmet ve başarı ödülü olarak ver göğse takılan altın, gümüş ve kıymetli taşlarla süslü özel anlamlı maden. devam et

box Nizam-ı Cedid (Nizamı Cedid): III. Selim zamanında Yeniçeri Ocağı'ndan ayrı olarak kurulan talimli asker ocağına verilen ad. (Bugün Nizam-ı Cedit şeklinde yazılıyor. Sözlük anlamı devam et

box Beyt-ül Mal: İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır.Beyt-ül Mal'ın en devam et

box Akıncı: Keşif, haber alma, sabotaj, baskın gibi amaçlarla yabancı ülkelere akın yapan özel eğitim görmüş askerler. Bugünkü komandonun karşılığı. devam et

box Bab-ı Ali Baskını: İttihat ve Terakki Fırkası'nın Kâmil Paşa hükümetini devirmek için düzenlediği baskın (23 Ocak 1913). devam et

box Kapitülasyon: Osmanlı Devleti'nde yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar. devam et