Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arpalık Nedir? Arpalık Hakkında Kısaca Bilgi

Arpalık Terimi Hakkında Bilgiler

ArpalıkTarih Terimi Olarak Arpalık:
1-Osmanlı Devleti'nde müftü ve kazasker gibi ulema sınıfından olanlara özellikle de, emekliye ayrıldıklarında verilen maaş veya belli bir topraktan sağlanan yıllık vergi geliridir.

2-Osmanlılarda askerî sınıfın ileri gelenlerine verilen ilave ödenek ile emekli ya da işten çıkarılma, azledilme maaşı olarak bağlanan gelirlerin ortak adı.

 

ArpalıkOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Arpalık:
Askeri sınıfından olanlara ek gelir olarak verilen mal veya para.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Fetret: Devlet gücünün zayıfladığı bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre (karışıklık) devam et

box Anlaşma: Belli bir konuda veya konularda tarafların görüş birliğine varmasıdır. devam et

box Athena: Eski Yunan'da savaş ve kentlerin koruyucu tanrıçasıdır.Sembolü zeytin dalı, kalkan ve baykuştur. devam et

box İstidad: Yetenek. devam et

box Tülbend Ağası: Padişahın sarık ve çamaşırlarını muhafaza eden, temiz tutan ve padişahı giydiren görevlinin unvanı, (Hırka-i Şerifin bulunduğu daireyi de temiz tutmak devam et

box Mühendishane: Eskiden topçu subayı, istihkâm subayı ve mühendis yetiştiren okul. devam et

box Vassal: Büyük bir derebeyine yemin ederek bağlanan derebeyi; birine bağlanan, tabi olan kişi. devam et

box Tekke (Dergah): İslamda tarikat üyelerinin barındıkları, etkinlik, ibadet ve tören yaptıkları yer. Dergâh. devam et