Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ari Nedir? Ari Hakkında Kısaca Bilgi

Ari Terimi Hakkında Bilgiler

AriHukuk Terimi Olarak Ari:
boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

 

AriTarih Terimi Olarak Ari:
İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse. Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-Iran grubuna verilen ad.

 

AriArkeoloji Terimi Olarak Ari:
Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İran kolunu konuşan insanlara verilen ad. Bu terim bir bütün olarak, M.S. XIX. yüzyılın sonlarında, Hint Avrupa ırkı için kullanılmaya başlanmıştır.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Hata: Yanılma, Yanılgı devam et

box Şüpheli: Soruşturmaya konu olan kişi. devam et

box Hakem Kararı: Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar. devam et

box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

box Dolaylı Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi, kendi adına ve temsil olunanın hesabına yapmaması. devam et

box Evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam et

box Mürafaa (murafaa): sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme'lerinde yapılan duruşmaya verilen ad devam et

box Hartama: pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; devam et