Eğitim Sitesi

Argümantasyon Nedir? Argümantasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Argümantasyon Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Argümantasyon:

Bilimsel tartışma yöntemi.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Argümantasyon:

Argümantasyon, bir konu ya da problem durumunda farklı düşünen bireylerin iddialarını öne sürdüğü, problemi çözmek için çözüm önerilerini ortaya koyduğu, çürütücü ve sınırlayıcıların kullanıldığı dinamik bir süreçtir (Kuhn, 1992, 1993; Kuhn veUdell, 2003). Bu süreçte bireyin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri etkilidir (van Eemeren ve diğer., 1996).

Argümantasyon bir konu hakkındaki bir görüşü haklı ya da haksız çıkarma, basitçe görüşü desteklemek veya çürütmek değildir. Argümantasyon analitik bir bakış açısını ortaya koyma yoludur. Bakış açısını dinleyici tarafından kabul edilebilirliğini arttırma ya da azaltma sürecidir (van Eemeren ve diğer., 1996)

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Ünite Planı: Bir ünite içindeki öğretme-öğrenme etkinliklerinin bir üniteye ayrılan ders saatleri içinde gerçekleştirilecek biçimde sıra ve düzene konması amacıyla hazırlanan plan.

  Geçerlik: Bir ölçme aracının kullanılış amacına hizmet etme derecesi.

  Yüz Yüze Eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitim.

  Çağcıl Eğitim: Felsefesi, ilkeleri, kapsamı ve yöntemi ile çağa uygun eğitim.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü