Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Antropomorfizm Nedir? Antropomorfizm Hakkında Kısaca Bilgi

Antropomorfizm Terimi Hakkında Bilgiler

AntropomorfizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Antropomorfizm:
Yunanca, antropos (insan) ve morphe (şekil) terimlerinden türetilmiştir. Tanrıların insana benzer şekilde tanımlanmasını ifade eder. Başta politeist dinlerde ve Eski Ahid'te bu tip tanrı anlayışları görülür.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Revizyon: Yeniden gözden geçirip düzeltme. devam et

box Monizm: Birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz ya da gerçekliğin varlığını öne süren dualizme ve bir şeyler çokluğunun varoluşunu kabul eden plüralist felsefey devam et

box Problem Çözme: Birçok durumda düşünme, problem çözmeye yöneliktir. Kişinin bir amaca, hedefe ulaşmaya çalışırken bir engellemeyle karşılaşmasına ya da karşılaştığı z devam et

box Telekomünikasyon: Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması. devam et

box Sendika: İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları devam et

box İçlem: Bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özelliklerinin tümü. devam et

box Görelilik(Relativite): Kişiden kişiye,yerden yere,durumdan duruma değişme durumu.Başka şeye göre olma. devam et

box Filoloji: Dil bilimi. devam et