Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Anayasa'ya Uygunluk Nedir? Anayasa'ya Uygunluk Hakkında Kısaca Bilgi

Anayasa'ya Uygunluk Terimi Hakkında Bilgiler

Anayasa'ya UygunlukParlamento (TBMM) Terimi Olarak Anayasa'ya Uygunluk:
Kanunların, Anayasa’nın lafzına (şekil) ve ruhuna (esas) uygun olmasıdır. Şekil bakımından uygunluk, kanunların Anayasa’da belirtilen usul ve şekil kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı; esas bakımından uygunluk ise normun muhtevasının (sebep, amaç ve konu gibi unsurlarının) Anayasa hükümleri ile çatışmamasıdır.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Yasama Yetkisinin Asliliği: Yasama organının, bir konuyu doğrudan doğruya ve araya başka bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesidir. devam et

box Usul Hakkında Görüşme: Milletvekillerinin istemi üzerine, görüşmeye yer olup olmadığı, Başkanı gündeme veya TBMM’nin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma vey devam et

box Olağanüstü Toplantı: TBMM’nin, tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya TBMM Başkanı’nın çağrısı üzerine yaptığı toplantıdır. devam et

box Hazırlık Komisyonu: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen beş üyeden oluşan ve dokunulmazlık dosyalarını incele devam et

box Temel Kanun: Kapsamlı kanun tasarı ve tekliflerinin, 30 maddeyi geçmeyen bölümler hâlinde özel bir yöntemle görüşülmesidir. Bu yöntemde maddeler ayrı ayrı görüşülm devam et

box Grup Başkanı: Parti grubunun başkanıdır. Partinin genel başkanı milletvekili ise aynı zamanda parti grubunun da başkanıdır; değilse, grup başkanı, grup üyeleri aras devam et

box Kulis: Ana Bina’da yer alan, Genel Kurul Salonu ile siyasi parti grup salonlarına açılan ve milletvekillerinin kullanımına tahsis edilmiş kapalı mekânlardır. devam et

box Komisyon Uzmanı: Kanun tasarı ve teklifleri ile yasamaya ve denetime ilişkin diğer belgeleri inceleyerek komisyona bilgi veren, komisyon görüşmelerine yönelik hazırlık devam et