Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Anayasa Değişikliği Nedir? Anayasa Değişikliği Hakkında Kısaca Bilgi

Anayasa Değişikliği Terimi Hakkında Bilgiler

Anayasa DeğişikliğiParlamento (TBMM) Terimi Olarak Anayasa Değişikliği:
Yürürlükte bulunan Anayasa’nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anayasa’nın 175. maddesine uygun olarak TBMM tarafından bir kanunla değiştirilmesidir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Anayasa'ya Uygunluk: Kanunların, Anayasa’nın lafzına (şekil) ve ruhuna (esas) uygun olmasıdır. Şekil bakımından uygunluk, kanunların Anayasa’da belirtilen usul ve şekil ku devam et

box Araverme: TBMM’nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Araverme kararı, Danışma Kurulu veya siyasi parti grubu önerisinin Genel Kurulca oylanıp devam et

box Sıra Sayısı: Komisyonların karara bağlayıp TBMM Başkanlığına sundukları raporlar ile komisyon görüşmelerine esas teşkil eden tasarı ya da teklifin gerekçesi ile me devam et

box Doğrudan Gündeme Alma Önergesi: Tasarı, teklif veya KHK’lerin esas komisyona havale tarihinden itibaren komisyonda 45 gün içerisinde sonuçlandırılmaması durumunda hükümet veya teklif devam et

box Tanıtıcı Belge: TBMM tarafından milletvekillerine verilen kimlik cüzdanı, rozet, hamail, araç kartı gibi milletvekilliğiyle ilgili belge ve işaretlerdir. Eski milletv devam et

box Gensoru: Görevde bulunan başbakan veya bir bakanın siyasal sorumluluğunu doğuracak bir kararı netice verebilecek şekilde hükûmetin genel siyaseti veya ilgili b devam et

box Ek Madde: Yürürlükteki bir kanuna eklenecek bir hükmün, içeriğinden veya kanun yapım tekniğinden kaynaklanan sebeplerle ilgili kanunun mevcut maddelerinden biri devam et

box Danışma Kurulu: TBMM Başkanı’nın başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden birisi yahut onların yazılı olarak görevlendirdiği birer milletve devam et