Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Anayasa Değişikliği Nedir? Anayasa Değişikliği Hakkında Kısaca Bilgi

Anayasa Değişikliği Terimi Hakkında Bilgiler

Anayasa DeğişikliğiParlamento (TBMM) Terimi Olarak Anayasa Değişikliği:
Yürürlükte bulunan Anayasa’nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anayasa’nın 175. maddesine uygun olarak TBMM tarafından bir kanunla değiştirilmesidir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Esas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sıralarını tanımlamak amacıyla bunlara verilen numarala devam et

box Geçici Madde: Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen ve hükmünü ifa ettikten sonra uygulanma kabiliyetini yitiren maddedir. Yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kada devam et

box Birleşik Oy Pusulası: TBMM Genel Kurulunda birden fazla aday arasında yapılan seçimlerde kullanılan ve adayların tümünün ad ve soyadlarının yer aldığı mühürlü belgedir. devam et

box Çekimser Oy: Kullanılan oyun rengini belirten kabul ve ret dışında üçüncü bir irade beyanıdır. Oy kullanmamak ile çekimser kalmak farklı şeylerdir. Oy kullanmamak devam et

box Toplantı Günleri: Bkz. Çalışma gün ve saatleri devam et

box Konuşma Üslûbu: Genel Kurulda yapılan konuşmalarda kaba ve yaralayıcı sözler içermeyen, temiz bir dil kullanılmasıdır. devam et

box Gündem: Bkz. Genel Kurul gündemi, Komisyon gündemi devam et

box Değişiklik Önergesi: Kanun tasarı veya tekliflerinin maddelerinde değişiklik yapılması, metne ek veya geçici madde eklenmesi, metinden madde çıkarılması gibi talepleri içe devam et