Eğitim Sitesi

Altyapı Nedir? Altyapı Hakkında Kısaca Bilgi

Altyapı Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Altyapı:

Eytişimsel dünya görüşüne göre toplumun temelini oluşturan ve siyasa, hukuk, ahlak, eğitim, din gibi üstyapı öğelerini etkileyen ekonomik yapı.

 

Tarih Terimi Olarak Altyapı:

İnsanın üretime yönelmiş çaba ve bilgisini, üretimde kullanılan araçlarla, üretim yöntemlerini ve üretim ilişkilerini içine alan ekonomik temel için kullanılan genel kavram.

 

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Altyapı:

Su, elektirik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrastrüktür.

 

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Altyapı:

Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Altyapı:

Bir kentte, yapı yapılabilmesi veya yapılan yapının içinde oturanlara yeterli bir barınma sağlayabilmesi için bulunması gereken yol, su, elektrik, gaz, atık su, yağmur suyu ve benzeri yapılar.

 

İnşaat Terimi Olarak Altyapı:

Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrastrüktür.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Empati: Kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlama.

  Erkin Eğitim: 1. Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim. 2. Ortaçağda Avrupa'da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi koluna (liberal arts) verilen genel ad. 3. J. Dewey'nin görüşüne göre insana bağımsızlık ve özgürlük kazandırıcı nitelikte olan eğitim. 4. Sınırı dar ve uzmanlığa kaçan eğitimden çok, sınırı geniş ve genel bir özellik taşıyan eğitim türü.

  Etkinlik: Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

  Amaçlı Öğrenme: Amaçları ve yöntemi önceden belirlenmiş olan isteğe dayalı öğrenme.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü