Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ahz-u itâ Nedir? Ahz-u itâ Hakkında Kısaca Bilgi

Ahz-u itâ Terimi Hakkında Bilgiler

Ahz-u itâOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Ahz-u itâ:
Alıp verme

 

Benzer Osmanlı Türkçesi Terimleri:

box Alay Kâtibi: Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipliğinden göreve başlayanlar, alay kâtipliğine ve alay eminliğine kadar yükselir devam et

box Cizye: Müslüman olmayanlardan alınan vergi. devam et

box Türbe: İçinde çoğunlukla ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal mezar. devam et

box Vakfiye: Vakıf edilen malların ne şekilde kullanılacağı nerelere kullanıp kullanılmayacağını düzenleyen yazılı belgelerdir. Vakıf mallarının satılmaması vakfiy devam et

box Serçavuş: Baş çavuş. devam et

box Ağavat: Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kul devam et

box Uyruk: Devletin yönetimi altında bulunan kimse. devam et

box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, devam et