Eğitim Sitesi

Adaptasyon Nedir? Adaptasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Adaptasyon Terimi Hakkında Bilgiler

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Adaptasyon:

Uyum.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Adaptasyon:

1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri

2- Uyum. Canlıların bulundukları çevreye uyum sağlayarak, yaşama ve çoğalma şansını arttırması.

 

Edebiyat Terimi Olarak Adaptasyon:

Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama demektir. Ayrıca farklı türde bir eserin (roman, öykü, anı gibi), sahne veya sinemaya uyarlanması ya da bu eserlerden (roman, destan, öykü gibi) farklı bir edebi eserin (örneğin oyun) meydana getirilmesidir.

 

Tiyatro Terimi Olarak Adaptasyon:

Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, uyarlama, adapte etme.

 

Biyoloji Terimi Olarak Adaptasyon:

1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

2-Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.

3- Evrimsel biyolojide, bir canlının yaşamını sürdürmesini ve üremesini olası kılan belirli bir yapı, fizyolojik bir süreç ya da davranış.

4- Canlıların değişen çevre koşullarına karşı yaşama ve üreme şansını artıran uyum yeteneğidir.

 

Genetik Terimi Olarak Adaptasyon:

Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

 

Coğrafya Terimi Olarak Adaptasyon:

Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

 

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Adaptasyon:

1- Bir organizmanın dış çevresinin nitelik ve nicelik değişikliklerine göre fonksiyonları ve yapılarını değiştirme yeteneği. Alışma.

2- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

 

Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Adaptasyon:

Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşayabilmesini sağlayan yetenek ve özelliklerinin tümüdür.

 

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Adaptasyon:

Piaget'e göre, bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişikliklere, özümleme ve uyumsama süreçlerini kullanarak uyum sağlayabilme yeteneği.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri

  Devre: 1- Takım oyunlarında aralarında kısa bir dinlenme süresi bulunan oyun dönemlerinden her biri. 2- Her hangi bir müsabaka ya da yarışmanın dönemleri, araları.

  Deplasman: 1. Bir takımın rakibinin sahasında müsabaka yapması. 2. Dış saha.

  Penaltı: 1- Futbolda ceza alanı olarak adlandırılan alanda yapılan kural dışı hareketin karşılığında kazanılan kaleye direk vuruş. 2- Futbolda ceza alanı içerisinde kasıtlı olarak yapılan 9 kusurlu harekete karşı verilen ceza atışı.

  Azami: En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü