Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Açısal momentumun korunumu Nedir? Açısal momentumun korunumu Hakkında Kısaca Bilgi

Açısal momentumun korunumu Terimi Hakkında Bilgiler

Açısal momentumun korunumuFizik Terimi Olarak Açısal momentumun korunumu:
Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

 

Açısal Momentumun KorunumuMitoloji Terimi Olarak Açısal Momentumun Korunumu:
Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

 

Benzer Fizik Terimleri:

box Alfa Parçacığı: Çekirdeğinde 2 proton ve 2 nötron bulunduran parçacık. devam et

box Zorlama: Malzemenin, magnetik alandan etkilenerek içindeki magnetik momentlerini dış magnetik alana paralel hale getirmeye zorlanması. devam et

box Mekanik enerji: Yer çekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Bir başka deyişle fiziksel bir sistemin kinetik ve potans devam et

box Toroid: Solenoidin halka şeklinde kıvrılmış hâli. devam et

box Oran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet devam et

box Momentumun korunumu: Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur. devam et

box İvme: Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı. devam et

box Yarık: Bozulan dalganın içinde oluşan vadi. devam et