Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Acemilik Nedir? Acemilik Hakkında Kısaca Bilgi

Acemilik Terimi Hakkında Bilgiler

AcemilikOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Acemilik:
Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin icap ettirdiği eşya ve levazımın sağlanması için, yeni subaylara, bahriyelilere ve bir kısım memurlara "teçhizat bedeli" adıyla verilen para "acemilik" in devamı olarak sayılabilir.

 

Benzer Osmanlı Türkçesi Terimleri:

box Sultani: 1908'den sonra Osmanlı ülkesinde bugünkü lise dengi öğrenim kurumu. devam et

box Namazgâh (Musalla): Yerleşim alanları dışında yoldan gelip geçenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için yol kenarına inşa edilen yerden hafifçe yükseltilmiş etrafı alçak du devam et

box Birun: Topkapı Sarayının Enderun dışında kalan bölümü. devam et

box Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu. devam et

box Mihrap: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. devam et

box İlmiye (Ehli Şer): Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Bu kişilere ulema da denirdi. devam et

box Irakeyn: İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölge Irak-ı Acem denirdi. devam et

box Acem Kösteği: Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan ince tıraş ed devam et