Eğitim Sitesi

Acem Koşması Nedir? Acem Koşması Hakkında Kısaca Bilgi

Acem Koşması Terimi Hakkında Bilgiler

Edebiyat Terimi Olarak Acem Koşması:

Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle okudukları koşma türü.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri

  Gösterge: Genellikle kendisi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgu; özel olarak dilsel bir gösterenle bir gösterilenin bileşiminden doğan birimdir.

  Şiir: Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık eden en eski edebiyat türü. En belirgin özelliği ritme dayanması, söylemsel niteliklerinin bulunması olarak tanımlanabilir.

  Fikir Yazıları: Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümü.

  Bab: Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü