Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yeknesak Nedir? Yeknesak Hakkında Kısaca Bilgi

Yeknesak Terimi Hakkında Bilgiler

YeknesakHukuk Terimi Olarak Yeknesak:
Her tarafı düz, tek düze, bir ihtilaf ve pürüz bulunmayan yapı tek düzen, bir parça halinde olup karışık olmayan.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

box Mutlak hak: Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. devam et

box İhâta: Bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi devam et

box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

box Sâkıt: susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz devam et

box Deniz Hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. ni devam et

box Sarfı nazar: Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama. devam et

box Sınırsız Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu. devam et