Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vaka-İ Hayriye Nedir? Vaka-İ Hayriye Hakkında Kısaca Bilgi

Vaka-İ Hayriye Terimi Hakkında Bilgiler

Vaka-İ HayriyeTarih Terimi Olarak Vaka-İ Hayriye:
Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İdol: Tarih öncesi ve İlkçağda tanrılara adak olarak su nulan taş, seramik bazen de kemikten yapılmış, tanrı veya tanrıça heykelcikleridir. Ana tanrıç devam et

  box Cenub: Güney devam et

  box Tarblusgarp Savaşı: Tarblusgarp Savaşı'nın Nedenleri : 1. Siyasi birliğini geç sağlayan İtalya'nın sömürge arayışına çıkmış olması 2. İtalya'nın sömürge elde devam et

  box Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hastane, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu. devam et

  box Katolikler: Başındaki kişiye Pap denir. Dinsel merkezi Roma'dır. devam et

  box Tezkireci: Özel kalem müdürü. Kâtip. Yazıcı. devam et

  box Dar-üs-Saade: Osmanlı Sarayı. Padişahın evi. devam et

  box Şeb-i Arus: Mevlâna'nın ölüm yıldönümünde yapılan törene verilen isim. devam et