Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Uydu Terimleri Sözlüğü

terimler Phase:Bir işaretin başka bir referansa göre kaymasını gösteren açı. devam

terimler Phase Alternate Line (PAL):Yerel televizyonda ve Avrupa uydu kanallarının çoğunda kullanılan, 625 çizgi, 25 görüntü/saniye öz devam

terimler Pixel:Görüntünün elemanıdır, tek bir oynanabilir noktadır. devam

terimler Polarizasyon:Elektromanyetik sinyal kendi doğrultusunda giderken “aşağı yukarı” ya da “sağa sola” hareket eder. devam

terimler Positioner:Anten motoruna kumanda ederek önceden programlanan uydu konumlarına hareketi sağlayan elektronik c devam

terimler Pulse Code Modulation (PCM):Darbe kodu kiplemesi. Phase: Bir işaretin başka bir referansa göre kaymasını gösteren açı. devam

terimler QPSK – Quaternary Phase Shift Keying:gönderme kapasitesinin arttırılmasına izin veren gönderim haberleşmelerinde kullanılan bir digital devam

terimler Receiver:Antenden aldığı uydu yayınlarını televizyonun gösterebileceği sinyallere dönüştüren ev içi cihaz. devam

terimler Reflector:Antenin sinyal toplayan çanak şekilli yüzeyi için kullanılır. devam

terimler RPM – Revolutions Per Minute:Dakikada devir sayısı devam

terimler Salınımlı Yörünge:Jeosenkron uyduların açısal hızları Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki açısal hıza eşit olduğundan devam

terimler Satellite:Ekvatorun 22,237 mil yukarısında sabit yörüngede, dünyayla eşit hız, ve aynı yönde (saatte 7,000 m devam

terimler Satellite Antenna (Dish):Çanak anten. Uydu sinyallerini toplamaya yarayan parabol geometrisinde bir antendir. Kullanıcı ant devam

terimler Satellite Programmer:Ev uydu çanaklarına veya kablo pazarına sunulmak üzere görüntü, ses, ve/veya data hizmetleri ürete devam

terimler SCPC (Single Channel Per Carrier):İletişim için gerekli olan her bir link için uyduda bir taşıyıcının, yani frekans aralığının, tahs devam

terimler Scrambling:TV yayınlarının izinsiz kişilerce alınmaması için şifreli olarak karıştırılması. devam

terimler SECAM – Séquence Couleur à memoire:Fransa’da geliştirilmiş, 625 çizgi, 50 görüntü/saniye özelliğinde renkli televizyon sistemidir. devam

terimler Smartcard:Dekoder cihazının içine kullanıcının kendi takabileceği kredi kartı boyutunda, elektronik anahtar devam

terimler SMATV – Satellite Master Antenna Television:Bir konut sitesi veya otel için uydudan aldığı yayını dağıtan özel minyatür kablo sistemi. devam

terimler SNG – Satellite Newsgathering:Uydu yoluyla haber toplama. devam

terimler Spectrum:Ses, data ve televizyon aktarımında kullanılan elektromanyetik radyo dalgalarının frekans alanı. devam

terimler Sun Outage:Güneş bir uydunun tam arkasından geçtiği sırada enerjisi bir an için uydununkiyle karışır ve onun devam

terimler Superstation:Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tüm ülkeye dağıtıldığı b devam

terimler Tarife:Herhangi bir kanal için istenen izleme ücreti. devam

terimler Terrestrial:Haberleşme dilinde bu yerden yere, karadan karaya yapılan haberleşme sistemleri için kullanılır. devam

terimler Threshold:Uydu alıcısının hassasiyetini gösteren ölçüdür. Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir. devam

terimler Tracking:Bir antenin uydudan gelen sinyaldeki bozulmayı minimize edecek şekilde uyduyu takip etmesidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Uydu Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 226

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın