Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Yazı Dili:Kültür aktarıcılığı yapan, yazı yoluyla iletişim sağlayan dil. devam

terimler Yazım:İmla. devam

terimler Yer Belirteci:Eylem ve eylemsilerin anlamını yer yönünden belirten zarf türü. devam

terimler Yer Zarfı:1. Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın mekân içinde, yerini ve yönünü belirten zarf: aşağı, yukarı, devam

terimler Yeterlik Fiili:Eylemlerin kök ya da gövdelerine -e (-a) eki, sonra da bil- eylemi getirilerek yapılan birleşik ey devam

terimler Yeterlilik Eylemi:Gücü yetme anlamı veren "ebilmek" biçimindeki birleşik eylem kalıbı. devam

terimler Yeti:1- İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü. 2- Bellek, usa vurma, algılama ya da imgeleme gibi devam

terimler Yorum:Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. devam

terimler Yönelme durumu:Yaklaşma, yönelme bakımlarından adın karşıladığı nesneyi fiile bağlayan durum. Bu durum (-a), -y(a devam

terimler Yönelme Grubu:Yönelme eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu grup: boğaza bakan (ev) devam

terimler Yumuşak Ünsüz:"f, s, t, k, ç, ş, h, h, p" dışında kalan ünsüzler. devam

terimler Yumuşama:Ünsüz değişimi. Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir ek almalarıyla oluşan ses devam

terimler Yuvarlak Ünlü:Dudakların yuvarlak bir biçim oluşturmasıyla ortaya çıkan "o ö,u ü"ünlüleri. devam

terimler Yüklem:1. Cümlede iş, oluş, hareket, kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı ola devam

terimler Yükleme durumu:Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bak devam

terimler Yükleme Grubu:Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindek devam

terimler Yüklemin Yerine Göre Cümleler:Cümleler yüklemin yerine göre kurallı cümle, devrik cümle türüne ayrılır. devam

terimler Yüklemine Göre Cümleler:Cümleler yüklemine göre isim cümlesi, fiil cümlesi türüne ayrılır. devam

terimler Zaman Zarfı:Cümlede fiilin karşıladığı oluş ve kılışı zaman bakımından belirgin duruma getiren ve sınırlandıra devam

terimler Zamir:1. Kişilerin ve canlı cansız ad grubundaki varlıkların yerini tutma, onları işaret veya soru yolla devam

terimler Zarf:Fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf niteliğindeki kelimelerin anlamlar devam

terimler Zarf (Belirteç) Tümleci:Yüklemi zaman, durum, miktar, ölçü, yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri devam

terimler Zarf Fiil:Ulaç veya bağ fiil de denen eylemsi türü. Zarf-fiil: Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden e devam

terimler Zarf Tümleci:Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma getiren devam

terimler Zarf-Fiil Grubu:Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf fiil veya ad çekimi ekleriyle genişletilerek zarf görevi devam

terimler Zincirleme Ad Tamlaması:Tamlayanı, tamlananı veya her ikisi de ad tamlaması biçiminde olan iç içe girmiş tamlama türü; bir devam

terimler Zincirleme Sıfat Tamlaması:Bir sıfat tamlamasının tamlanan durumundaki kelimesinin +lı/+lı, +sız/+suz vb. sıfat yapım ekleriy devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın