Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Ünsüz Benzeşmesi:1. İç seste yan yana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan komş devam

terimler Ünsüz Düşmesi:Kelime içinde (bir ünsüzden önce), kelime sonunda veya kaynaşma olayı ile iç seste r, n, I, f gibi devam

terimler Ünsüz Türemesi:Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün türemesi olayı: elbette>hel devam

terimler Ünsüz Yumuşaması:Türkçe sözcüklerin sonunda bulunan sert sessizlerden (p,ç,t,k) sonra sesli bir harfle başlayan bir devam

terimler Ünsüzler (Sessizler):Tek başlarına söylenemeyen, ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslere ünsüz denir. Türkçe' devam

terimler Vasıta Grubu:+la vasıta eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Öteki kelime gru devam

terimler Vurgu:Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğerlerine göre daha bas devam

terimler Yakın Anlam:Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak/uyuş devam

terimler Yaklaşma Eylemi:Eylemin "neredeyse, az kalsın" anlamını kazandığı "eyazmak" biçimindeki kalıbı. devam

terimler Yaklaşma Fiili:A'lı zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille bu esas fiildeki oluş ve kılışın, istenmediği halde ger devam

terimler Yalın durumu:Adın herhangi bir ek almamış yalın durumu: bal, ev, gönül, işçilik vb. devam

terimler Yalın Hâl:Bir adın ad durum eklerini almamış biçimi. Yalın ad. devam

terimler Yan Anlam:Sözcüklerin ilk konuluş anlamına bağlı olarak zaman içinde kazandıkları yeni anlamlardır. Bu anlam devam

terimler Yan Cümle:Fiilimsilerle ya da çekimli bir fiille kurulan ve temel cümleye bağlanan cümleye yan cümle denir. devam

terimler Yan Cümlecik:Temel cümlenin bir ögesi olan, eylemsiyle kurulan ve kesin bir yargı bildirmeyerek temel cümleyi d devam

terimler Yanıt Zarfı:Bir soruya yanıt olan ve eylemi olumlu ya da olumsuz biçimde niteleyen zarf. devam

terimler Yansılama:Doğadaki insan dışı canlı ve cansız varlıkların çıkardığı ses ve gürültüleri taklit yolu ile yansı devam

terimler Yansıma Sözcük:Doğadaki sesi yansıtan sözcük. devam

terimler Yapım Eki:Eklendiği sözcüğün kök anlamıyla bağlantılı bir biçimde yeni anlamda bir sözcük türetmeye yarayan devam

terimler Yapım Ekleri:Kelime kök ve gövdelerine getirilerek yeni kavramların yansıtılmasını, kavramlara karşılık yeni ka devam

terimler Yapısına Göre Cümleler:Cümleler yapılışlarına göre sınıflandırmada basit cümle, birleşik cümle, bağlı cümle, sıralı cümle devam

terimler Yapma Dil:Doğal yollardan oluşmayan, geçmişi olmayan, kültür dili, ana dil ve ana dili özelliği göstermeyen devam

terimler Yardımcı Eylem:Ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eyle devam

terimler Yardımcı Fiillerle Kurulmuş Birleşik Fiil:Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden oluşmuş fiil türü devam

terimler Yardımcı Ünlü:İki ünsüzün bir araya gelmesini sağlayan" ı, i, u, ü" ünlüleri. devam

terimler Yardımcı Ünsüz:İki ünlünün bir araya gelmesini sağlayan çoğunlukla "y, n" ünsüzleri. devam

terimler Yazar:Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse. devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın