Eğitim Sitesi

Online Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Online Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Anatomik

Organizmanın yapısıyla ilgili.

Anayol

Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna anayol denir.

Ani

Bir anda oluveren, apansız, ansızın, birdenbire.

Anket

Konuyla ilgili bilgilerin özgün yazılı sorular yoluyla ve bir mülakatçı aracılığıyla kişilerden elde edilmesi esasına dayalı bir veri toplama biçimi.

Anonim

Çok ortaklı.

Antiseptik

Vücudun çeşitli kısımlarını mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal madde, mikropları öldürücü özelliği olan.

Antiseptik Solüsyon

Vücudun yaralanan kısmını mikroptan arındırmak için kullanılan sıvı madde.

Araç

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı.

Araç Muayene İstasyonu

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

Araçların Muayenesi;

HUSUSİ (BİNEK) OTOMOBİLLER VE HER TÜRLÜ RÖMORKLARI;
Hususi yani binek otomobiller ve bu sınıfta yer alan araçların her türlü römorkları, ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir. Yani ticari olmayan hususi otomobiller 0 km ise ilk muayenesi 3 yıl sonra yapılır. Üç yıl sonunda ise her iki yılda bir muayenesi yapılması zorunludur.

RESMİ OTOMOBİLLER VE HER TÜRLÜ RÖMORKLARI;
Resmi otomobiller ve bu sınıfta yer alan araçların her türlü römorkları, ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir.

KAMYON, KAMYONET, MİNİBÜS, OTOBÜS VB. TİCARİ TAŞITLAR;
Diğer bütün motorlu araçlar ve bu sınıfta yer alan araçların her türlü römorkları, ilk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar bu gruba dâhildir.)

Not: Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, çekici türü ticari taşıtlar "0" (sıfır) km olsalar bile ilk bir yıl sonunda muayene edilmesi zorunlu olup bu araçların her yıl muayene ettirilmesi zorunludur.

Araç Sahibi

Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

Araç Tartı İstasyonu

Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

Arazi Taşıtı

Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlara arazi taşıtı denir.

G Sınıfı - Arazi Taşıtları
N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ve M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan %30'luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir.

Arızi

Sonradan olan, dıştan gelen, geçici, eğreti.

Artist

Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr

Asfalt

Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.

Asgari

En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum.

Aşı

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.

Atardamar

Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, arter.

Atel

Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek.

Avantaj

Üstünlük, kazanım, yarar.

Diğer Trafik ve İlk Yardım Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 507

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa