Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teemmül Nedir? Teemmül Hakkında Kısaca Bilgi

Teemmül Terimi Hakkında Bilgiler

TeemmülHukuk Terimi Olarak Teemmül:
düşünüp taşınma; etraflıca düşünme

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Vesait: vasıtalar; araçlar devam et

box Tekdir: Azarlama, Paylama. devam et

box Mübeyyin: gösterir devam et

box Mezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan devam et

box Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim. devam et

box Taakkul: Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme. devam et

box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

box İzale-i şüyuu: Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi. devam et