Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Stokiyometrik Katsayılar Nedir? Stokiyometrik Katsayılar Hakkında Kısaca Bilgi

Stokiyometrik Katsayılar Terimi Hakkında Bilgiler

Stokiyometrik KatsayılarKimya Terimi Olarak Stokiyometrik Katsayılar:
Bir kimyasal eşitlikte, kimyasal formüllerin çarpıldığı sayılar.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

box Oktet: Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali. devam et

box Radyoaktif olay: Atomun çekirdeğinde meydana gelen herhangi bir değişiklik. devam et

box Alkali Metal: 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller. devam et

box Molar Isı Kapasitesi: Mol başına ısı kapasitesi (J/°C). devam et

box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

box Bağ Entalpisi: Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi. devam et

box Eşdeğerlik noktası: Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değiştirdiği konum. devam et