Eğitim Sitesi

Sabit Nedir? Sabit Hakkında Kısaca Bilgi

Sabit Terimi Hakkında Bilgiler

SabitKimya Terimi Olarak Sabit:
Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin : Işık hızı ve Avogadro sayısı birer sabittir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bozunma Hızı: Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır. devam et

  box Antifriz: Donma noktasını düşüren madde. devam et

  box Soy Gaz: Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz, değerlik orbitalleri tam dolu olan elementlerdir, asal gaz. devam et

  box Nötr oksit: Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir. devam et

  box Bilimsel Yöntem: Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü. devam et

  box Graham Kanunu: Sabit sıcaklıkta bir gazın difüzyon veya efüzyon hızı, o gazın öz kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. devam et

  box Periyodik Cetvel: Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementlerin dikey sıralar oluşturacak şekilde sıralanmış hâli devam et

  box Kararlı Bileşik: Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik. devam et