Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

terimler Outsourcing:Şirket içi faaliyetlerin yine şirket çalışanları tarafından yürütülürken bu faaliyetlerin etkinlik devam

terimler Ödeme hesapları:Stokta bulundurulan mallar karşılığında hammadde sağlayan işletmelere borçlu olunan paranın miktar devam

terimler Ölçek ekonomisi:Bir perakende mağazanın büyüklüğü ve iş hacmi sebebiyle sahip olduğu maliyet avantajları. devam

terimler Ön sipariş:Satın alma sezonundan önce verilen sipariş. devam

terimler Özel markalama:Üretici firmanın değil de toptancı veya perakendeci firmanın adı ile satılmak için üretilen ürünle devam

terimler Özellikli ürün mağazaları:Özellikli ürünleri sınırlı sayıda ve birbirini tamamlayacak şekilde elinde bulunduran ve üst düzey devam

terimler Özellikli ürünler:Bir müşterinin özel çaba harcayarak aradığı ve satın almak istediği ürünlerdir. devam

terimler Pazar:Üretimi yapılan bir ürünü ya da hizmeti satın alma talebinde bulunan ve satın alma gücüne sahip ol devam

terimler Pazar (piyasa) fiyatı:Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır. devam

terimler Pazar geliştirme stratejileri:Hali hazırda üretimi yapılmış ürünleri yeni pazarlar bularak satmayı ve böylece büyümeyi amaçlayan devam

terimler Pazar payı:Bir üretici firmanın ürünlerinin satışının kendisi ile aynı ya da benzer ürünlerin tüm satışına yü devam

terimler Pazar potansiyeli:Pazardan beklenen toplam talep. devam

terimler Pazar testi:Üretimi yapılmış bir ürünün beklentilere cevap verip vermeyeceğinin denenmesi amacıyla belirli say devam

terimler Pazara nüfuz etme stratejileri:Bir işletmenin pazarda var olan ürünlerine yenilerini ekleyerek sahip olduğu müşterilerle büyümeyi devam

terimler Pazarlama karması:Pazarlama yöneticisinin kontrolü altında ürün, fiyat, yer ve tutundurmayı içeren ve hedeflenen paz devam

terimler Pazarlama planı:Belirlenen hedef pazara yayılmak için planlanan belirli bir strateji. devam

terimler Pazarlama verimliliği:Pazarlama faaliyetlerinin yapılan tüm harcamalara oranı. devam

terimler Perakendeci:En son alıcıya satış yapan aracı kişi ya da kuruluş. devam

terimler Periyodik yeniden sipariş sistemi:Stokların gözden geçirildiği ve eksik siparişlerin verildiği dönemlerin değişmediği buna karşın si devam

terimler Prestij fiyatlandırma:Hedef kitlenin ürünün fiyatının çok düşük olduğunu düşünmesi sonucu mal ve ya hizmeti satın almak devam

terimler Proaktif strateji:Bir ürün geliştirmek için uygun fırsatları araştırmak amacıyla büyük kaynakların ayrıldığı iddialı devam

terimler Promosyon:Firmaların ürün ve ya hizmet hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satın alma isteği uyandırmak devam

terimler Psikografik bölümlendirme:Hedef kitlenin sosyo-ekonomik durumlarına, kültür seviyelerine bağlı olarak yapılan pazar bölümlen devam

terimler Psikolojik fiyatlandırma:Ürün bedelinin müşteriye daha cazip gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir. devam

terimler Psikolojik ihtiyaçlar:Müşterilerin bir mal satın alarak, alışveriş yaparak veya bir ürüne sahip olarak hissettikleri kiş devam

terimler Referans grup:İnsanların inançlarını, duygularını ve davranışlarını kıyaslamak için temel aldığı bir veya daha f devam

terimler Rekabet analizi:Rakip firmaların başarılı olmak için uygulayacakları yöntemleri ve yetenekleri incelemek. devam

DİĞER SAYFALAR:

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın