Eğitim Sitesi

Pozitron parçacığı Nedir? Pozitron parçacığı Hakkında Kısaca Bilgi

Pozitron parçacığı Terimi Hakkında Bilgiler

Pozitron parçacığıKimya Terimi Olarak Pozitron parçacığı:
Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif yüklü elektron.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Parafin: 1- Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün. 2- Doymuş hidrokarbonların genel adına parafinler ya da alkanlar denir. Metan, etan, propan gibi gazla devam et

  box Kalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam et

  box Kriyoskopi: Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam et

  box D-bloku: Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü. devam et

  box Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların ge devam et

  box Çözünme: Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması. devam et

  box Beher: Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya plastikten yapılmış silindir şeklindeki kaba beher denir devam et

  box Katalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde. devam et