Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

terimler Abkeş:Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manası devam

terimler Abrizci:Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Fa devam

terimler Acem Çapkınları:Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olarak kullanılmaya başlanmasına devam

terimler Acem Kösteği:Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba bir kı devam

terimler Acemi Ağa:Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına v devam

terimler Acemi Oğlanı:Acemi ocağına yeni alınmış, henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yeniçeri adayı. devam

terimler Acemi Oğlanı Kethûdası:Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları'nın hizmetindeki adamlara verilen isimdir. T devam

terimler Acemi Oğlanlar:Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle Hıristiyanlardan toplan devam

terimler Acemilik:Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hak devam

terimler Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denili devam

terimler Adalet Emiri:Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan emirlere verilen isimdi. "A devam

terimler Adaletname:Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir. devam

terimler Âdet-i Ağnam:Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıc devam

terimler Adlî Altın:Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakab devam

terimler Ağa:Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki termi devam

terimler Ağa Bölüğü:Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlan devam

terimler Ağa Çırağı:Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkı devam

terimler Ağa Divanı:Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve devam

terimler Ağa Gediklileri:Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere devam

terimler Ağa Kapısı:Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu devam

terimler Ağa Kapısı Şakirtleri:Ağa kapısında yazı işlerini yapan görevlilere verilen addı. Burada on kişiden oluşan bir kalem dai devam

terimler Ağa Nöbetçisi:Yeniçeri ağasının emir çavuşu mertebesinde bulunan hizmetliye verilen isimdi. Kırmızı kollu cüppe, devam

terimler Ağa Paşa:Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı. devam

terimler Ağa Sancağı:Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarında sancak beyi rütbesind devam

terimler Ağaç Kavilya:Gemi kaplamalarını ıskarmoz (küreklerin takıldığı yerler) ve kemerlere tutturmak için kullanılan, devam

terimler Ağalık Hakkı:Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahipleri devam

terimler Ağam Çırağı:Vezir dairelerinde istihdam olunan "iç ağa" ların hizmetkarları, acemelik devresini geçerek bir me devam

DİĞER SAYFALAR:

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 467

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın